Bê tông tươi

Các Công Trình Tiêu biểu

Các công trình xây dựng tiêu biểu đã và đang thi công trên địa bàn tỉnh Nam định


cụ thể là Giao Thủy, Xuân Trường…

Đồn Biên Phòng 84 Giao Hải

 

Đường Đồng Khu 1 Thị Trấn Giao Thủy

Cầu  Sa Cao

Mọi chi tiết vui lòng liên hệ trực tiếp:
Hotline: 0904911920. 0965131868. 0904698067
Địa chỉ: Bãi Xuân Tân Xuân Trường Nam Định hoặc
Khu 1 Thị Trấn Ngô Đồng Giao Thủy